Pembayaran Dividen atau Pelarasan Caj ke atas Saham dan Indeks Spot (1 November– 7 November) dan Pengumuman Leverage Berkenaan (7 November –11 November) - ZFX

Pengumuman

Pembayaran Dividen atau Pelarasan Caj ke atas Saham dan Indeks Spot (1 November– 7 November) dan Pengumuman Leverage Berkenaan (7 November –11 November)

Harap maklum bahawa apabila berdagang saham dan indeks saham spot menggunakan kontrak untuk perbezaan (CFD) dan syarikat tersenarai atau syarikat tersenarai (komponen) indeks saham pendasar tersebut membayar dividen kepada pemegang sahamnya, nilai kedudukan sepadan yang dipegang dalam akaun dagangan pelanggan akan terjejas selepas pasaran ditutup (platform dagangan / masa pelayan). Ditentukan oleh sama ada kedudukan pelanggan adalah long atau short, akaun dagangan akan dikenakan pelarasan dividen cukai bersih, yang juga merupakan pembayaran atau caj. (Sila ambil perhatian bahawa CFD niaga hadapan indeks saham tidak mengambil bahagian dalam pelarasan dividen. Komposisi setiap Lot Standard yang dirujuk di sini mungkin berbeza dengan ketara dari satu produk dagangan ke produk dagangan yang lain, sila rujuk spesifikasi kontrak untuk butiran.) 

Impak yang diunjurkan daripada sebarang dividen yang dikeluarkan oleh komponen pada indeks saham ditimbang dan dikira serta angka tersebut diterbitkan dan dikemas kini di tapak web kami.  

Pembayaran dividen yang diterima apabila terdapat dagangan long yang aktif: 

Pembayaran Dividen = Dividen Komponen (berwajaran, setiap kontrak indeks saham) × Saiz Kedudukan dalam Lot Standard × Saiz Kontrak setiap Pengganda Mata Wang Lot Standard  

 

Caj dividen ditolak apabila terdapat dagangan short yang aktif: 

Caj Dividen = Dividen Komponen (berwajaran, setiap kontrak indeks saham) × Saiz Kedudukan dalam Lot Standard × Saiz Kontrak setiap Pengganda Mata Wang Lot Standard  

 

Sila dapatkan angka dividen indeks saham di bawah untuk minggu ini: 

Simbol   

November 

 

November 

 

November 

 

November 

 

November 

Masa Pembayaran Dividen
(GMT+0) 
GER40             
FRA40             
US30        3.922    20:55 
NAS100      0.126  4.063    20:55 
SPX500  0.031  0.019  0.478  0.803  0.069  20:55 
ChinaA50             
HK50      0.837    8.867  18:45 
AUS200  0.171        15.131  20:55 
SPAIN35  1.243      2.054    18:55 
UK100             
EURO50      0.74      20:55 
JAPAN225             
GER30min             
FRA40min             
US30min        3.922    20:55 
NAS100min      0.126  4.063    20:55 
SPX500min  0.031  0.019  0.478  0.803  0.069  20:55 
ChinaA50min             
HK50min      0.837    8.867  18:45 

 

Untuk CFD Saham  

 

Pembayaran dividen yang diterima apabila terdapat dagangan long yang aktif: 

Pembayaran Dividen = Dividen Stok Individu (setiap saham) × Saiz Kedudukan dalam Lot Standard × Saiz Kontrak setiap Lot Standard  

 

Caj dividen ditolak apabila terdapat dagangan short yang aktif: 

Caj Dividen = Dividen Stok Individu (setiap saham) × Saiz Kedudukan dalam Lot Standard × Saiz Kontrak setiap Lot Standard  

 

Sila dapatkan angka dividen saham di bawah untuk minggu ini: 

Simbol   

November 

 

November 

 

November 

 

November 

 

November 

Masa Pembayaran Dividen
(GMT+0) 
PFE      0.4      20:00 
WFC      0.3      20:00 
AAPL        0.23    20:00 
C        0.51    20:00 
INTC        0.365    20:00 

(Sila ambil perhatian bahawa maklumat di atas adalah indikatif sahaja dan mungkin tertakluk kepada perubahan Pembayaran dividen bagi saham individu biasanya berlaku selepas penutupan sesi dagangan terakhir sebelum tarikh ex-dividen yang diumumkan di atas.) 

 

(Sila ambil perhatian juga bahawa 2 hari dagangan sebelum pengumuman pendapatan kami akan meminda leveraj kami untuk CFD saham syarikat tertentu kepada maksimum 1:5, kembali kepada maksimum 1:10 selepas penerbitan laporan. Sila pastikan anda mempunyai margin mencukupi yang diperlukan untuk mengekalkan kedudukan terbuka anda dalam tempoh yang dinyatakan di atas.)  

 

Pindaan leverage terpakai CFD Saham AS dijadualkan seperti berikut (7 November –11th November):  

Simbol   Tarikh Pengumuman Pendapatan  Masa Pindaan Leveraj 

(GMT+0) 

Leveraj yang dipinda   Masa Leveraj Disambung Semula 

(GMT+0)  

Leveraj Disambung Semula    
WMT  15 November  11 November, 21:00  1:5  16 November, 21:00  1:10