Pembayaran Dividen atau Pelarasan Caj pada Indeks Spot (20 April-24 April) - ZFX

Tarikh Tamat Tempoh CFD

Pembayaran Dividen atau Pelarasan Caj pada Indeks Spot (20 April-24 April)

Berikut adalah butiran untuk Pembayaran Dividen atau Pelarasan Caj pada Indeks Spot:

Apabila berdagang indeks saham melalui kontrak untuk perbezaan (CFD), sila maklum bahawa apabila sebuah syarikat (komponen) tersenarai yang mendasari indeks saham membayar dividen kepada para pemegang sahamnya, nilai kedudukan yang setara yang dipegang dalam akaun dagangan pelanggan akan terjejas selepas penutupan pasaran (platform dagangan / waktu pelayan). Ditentukan oleh sama ada kedudukan pelanggan adalah beli atau jual, akaun dagangan akan dikenakan pelarasan dividen cukai bersih, yang mungkin merupakan bayaran atau caj. (Sila ambil perhatian bahawa indeks saham niaga hadapan CFD tidak terlibat dalam pelarasan dividen. Komposisi setiap Lot Standard yang dirujuk di sini mungkin berbeza dengan ketara dari satu produk dagangan kepada yang lain, sila rujuk kepada Spesifikasi Kontrak untuk maklumat lanjut.)

Bayaran dividen yang diterima apabila memegang kedudukan beli:
Pembayaran Dividen = Dividen Komponen (wajaran, bagi setiap kontrak indeks saham) × Saiz Kedudukan dalam Lot Standard × Saiz Kontrak bagi setiap Pekali Mata Wang Lot Standard

Caj dividen ditolak apabila memegang kedudukan jual:
Caj Dividen = Dividen Komponen (wajaran, bagi setiap kontrak indeks saham) × Saiz Kedudukan dalam Lot Standard × Saiz Kontrak bagi setiap Pekali Mata Wang Lot Standard

Impak yang diunjurkan dari mana-mana dividen yang diterbitkan oleh komponen pada indeks saham diwajarkan dan dikira, dan angka tersebut diterbitkan dan dikemas kini pada laman web rasmi kami.

Sila dapatkan angka dividen untuk minggu ini (20 April-24 April) di bawah:

Simbol 20th of April 21st of April 22nd April 23rd April 24th April
FRA40 2.278
US30 5.423
NAS100 0.088
SPX500 0.004 0.068 0.078 0.246 0.094
ChinaA50
HK50
FRA40min 2.278
US30min 5.423
NAS100min 0.088
SPX500min 0.004 0.068 0.078 0.246 0.094
ChinaA50min
HK50min

(Sila ambil perhatian bahawa maklumat di atas hanya indikatif, dan mungkin tertakluk kepada perubahan.)