Bahagian Asia-Pasifik ditubuhkan secara rasmi, dan Ibu Pejabat Asia-Pasifik diwujudkan di Hong Kong

Bahagian Asia-Pasifik ditubuhkan secara rasmi, dan Ibu Pejabat Asia-Pasifik diwujudkan di Hong Kong
Bahagian Asia-Pasifik ditubuhkan secara rasmi, dan Ibu Pejabat Asia-Pasifik diwujudkan di Hong Kong

Bahagian Asia-Pasifik ditubuhkan secara rasmi, dan Ibu Pejabat Asia-Pasifik diwujudkan di Hong Kong