Dana Semalaman

Jika anda mempunyai kedudukan terbuka semalaman, akaun dagangan anda mungkin menanggung dana semalaman yang dibayar atau diperoleh

Keterangan dana semalaman:

1. If your trading account holds any open positions after 22 GMT+1 (Trading Platform Time), depending on your open trades, you may be charged or paid overnight funding. 2. According to the product you trade, the volume traded and order type (long or short), the system will automatically deduct or deposit corresponding amount of the funding from or into your trading account. 3. Please note, overnight funding for 3 days may be deducted from or deposited into your trading account on Wednesday or Friday night 4. Overnight Funding Rate History and Calculation: